ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ

ประเพณีล้านนา

ฐานข้อมูลประเพณีล้านนา โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหา …

ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ

ภาพล้านนาในอดีต

ฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสน …

ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ

อาหารพื้นบ้านล้านนา

ฐานข้อมูลอาหารพื้นบ้านล้านนา จัดทำโดย ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ตั้งที่ 2/2560 วันที่ 29-30 สิ …

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560

รายงานการประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 ระห …