การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/2555 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากจะจัดให้มีการประชุมคณะทำงานแล้ว ยังมีการศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการพัฒนาศักยภาพของคณะทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการทำงานของระบบเครือข่าย มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงาน และมีทักษะในด้านการเขียนบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่น

20130305131827_3210 20130305131741_3170 20130305131557_419 20130305130929_4363 20130305131759_249020130305130915_197220130305130925_603 20130305131504_3256 20130305131615_411 20130305131547_4516 20130305131720_3646 20130305131729_2455 20130305131820_2094 20130305130940_3120 20130305131814_55420130305131621_111 20130305131807_579 20130305131705_1258 20130305131658_3041 20130305131636_2216 20130305131604_1752 20130305131512_3864

20130305131531_1465 20130305131458_1844

20130305131447_2847 20130305130921_3858

เรื่องที่เกี่ยวข้อง...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น