การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนามเป้า กรุงเทพฯ ในการนี้คณะทำงานได้รับการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทยด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งนายภานุวัตร อุทัยบาล บุคลากรของสานักวิทยบริการ ฯ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสร้างฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทยมาเป็นวิทยากร

local1-2556 (22) local1-2556 (23)

local1-2556 (14) local1-2556 (10)

local1-2556 (7) local1-2556 (21) 

local1-2556 (17) local1-2556 (11)

local1-2556 (13) local1-2556 (12)

local1-2556 (9) local1-2556 (6)

local1-2556 (5) local1-2556 (4)

local1-2556 (8) local1-2556 (1)

local1-2556 (2) local1-2556 (3)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น