ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำนัหวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการรวบรวมอาหารพื้นบ้านอีสานครอบคลุมประเภทอาหาร ได้แก่ ประเภทแจ่ว ป่น ปิ้งย่าง หมก คั่ว ตำ ซุป ต้ม แกง อ่อม ลาบ ก้อย และประเภทของหวาน มีเนื้อหาประกอบด้วย ชื่ออาหาร ข้อมูลผู้สืบทอดภูมิปัญญาปรุงอาหาร วัตถุดิบ วิธีทำ เคล็ดลับในการปรุง และการเลือกส่วนผสม ประโยชน์ที่ได้จากอาหารต่อสุขภาพ พร้อมภาพประกอบ วีดีทัศน์ และจัดทำเป็นเว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศเรียนรู้ข้อมูลอาหารอีสาน เข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ที่ https://sites.google.com/msu.ac.th/isanfood

isanfood

เรื่องที่เกี่ยวข้อง...