ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้

ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้(Southern Border Area News Summarises) เป็นฐานข้อมูลที่วิเคราะห์เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล จากสำนักพิมพ์ออนไลน์ต่าง ๆ ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน จัดทำโดย ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

sban

เรื่องที่เกี่ยวข้อง...