ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ

สารสนเทศท้องถิ่น ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อให้บริการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยข้อมูล เบื้องต้นสถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญในต. ท่าโพธิ์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวบ้าน และของดีท้องถิ่น ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

pitsanulok2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง...