การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ พร้อมนี้คณะทำงานได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จาก ดร.วรพจน์ ชอบธรรม และเยี่ยมชมงานข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันตกและจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

local2-2556 (22) local2-2556 (21)

local2-2556 (12) local2-2556 (11)

local2-2556 (10) local2-2556 (9)

local2-2556 (8) local2-2556 (4)

local2-2556 (3) local2-2556 (5)

local2-2556 (6) local2-2556 (1) 

local2-2556 (20) local2-2556 (19)

local2-2556 (18) local2-2556 (17)

local2-2556 (16) local2-2556 (15)

local2-2556 (14) local2-2556 (13)

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น