การประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2558 ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้นายภานุวัตร อุทัยบาล จากสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองไทยได้แนะนำฐานข้อมูลพร้อมสอนการใช้งาน การบันทึกข้อมูลสารสนเทศลงในผ้าพื้นเมืองไทย และการลงพิกัดสารสนเทศภูมิศาสตร์จาก Google map ให้คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นได้ทดลองใช้งาน

local1-2558 (21) local1-2558 (25)

local1-2558 (22)local1-2558 (26)

local1-2558 (30) local1-2558 (31)

local1-2558 (27) local1-2558 (32)

local1-2558 (17) local1-2558 (16)

local1-2558 (5) local1-2558 (6)

local1-2558 (15) local1-2558 (14)

local1-2558 (13) local1-2558 (11)

local1-2558 (10) local1-2558 (9)  

local1-2558 (7) local1-2558 (4)

 local1-2558 (2) local1-2558 (1)

local1-2558 (8)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น