ภาพการประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางวรนุช สุนทรวินิต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบรรณาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ให้การต้อนรับ ในการนี้นอกจากคณะทำงานจะเข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว คณะทำงานยังได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ "นนทบุรีวาไรตี้ 4.0" ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสารสนเทศข้อมูลท้องถิ่น จัดโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น