สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ได้จัดการสัมมนาวิชาการและการแสดงนิทรรศการ เรื่อง "นนทบุรี วาไรตี้ 4.0" ขึ้น ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี้คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น ซึ่งจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 

ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาสาระจากคนเมืองนนท์ เพื่อถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของนนทบุรี การแสดงนิทรรศการ "ผลผลิตนนทบุรีศึกษา วาไรตี้ 4.0 เพื่อสังคม" การสาธิตสาระความรู้จากท้องถิ่น นิทรรศการออนไลน์ และการมอบหนังสือ "นนทบุรีศรีมหานคร" ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น