คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้ คณะทำงานได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน เรื่อง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น และ รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข บรรยายเรื่อง ก้าวสู่ดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้คณะทำงานยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนาในเรื่องการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นของสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยศิลปากร

seminar-MSU (1) seminar-MSU (2)

seminar-MSU (3) seminar-MSU (8)

seminar-MSU (10) seminar-MSU (11)

seminar-MSU (13) seminar-MSU (15)

seminar-MSU (18) seminar-MSU (16)

seminar-MSU (19) seminar-MSU (20)

seminar-MSU (21) seminar-MSU (26)

seminar-MSU (25) seminar-MSU (24)

seminar-MSU (23) seminar-MSU (9)

seminar-MSU (6) seminar-MSU (7)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น