การประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2558 ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ในการนี้คณะทำงานได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนำ Issuu.com มาประยุกต์ใช้ในการทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) เพื่อประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผลงานของคณะทำงาน จากนางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ คณะทำงานจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

local2-2558 (1) local2-2558 (2)

local2-2558 (3) local2-2558 (4)

local2-2558 (5) local2-2558 (6)

local2-2558 (7) local2-2558 (8)

local2-2558 (9) local2-2558 (10)

local2-2558 (11) local2-2558 (13)

local2-2558 (14)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น