วันที่ 10 มกราคม 2560 คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นได้เดินทางไปศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่

  • สักการะหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ
  • ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ "เฮือนข้าเจ้า" ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย ซึ่งเจ้าของบ้านได้บรรยายและบอกเล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างภาคภูมิใจ ทั้งยังมีศิลปะการแสดงของภาคเหนือไว้ให้ชม
  • ศึกษาธรรมชาติ ณ ดอยอินทนนท์ เป็นการศึกษาพันธุ์ไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณหลังคาประเทศไทย ณ จุดสูงสุดบนยอดดอยอินทนนท์ 
  • ศึกษาดูงานการทอผ้า ณ ศูนย์หัตถกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ณ บ้านท้องฝาย ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านทอผ้าตีนจก
    ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หนึ่งเดียวในโลก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น