ภาพกิจกรรม

การอบรมเรื่องการสำรวจข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น

คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเรื่องการสำรวจข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ วิทยากร โดย ดร.วรพจน์ ชอบธรรม และ คุณณัฐกร ศิธราชู ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณะทำงานและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสารสนเทศท้องถิ่นต่อไป

gis (1) gis (2)

gis (3) gis (4)

gis (5) gis (6)

gis (7) gis (8)

gis (10) gis (11)

gis (13) gis (14)

gis (15) gis (16)

gis (9)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น