คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Desc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Nanphaon_Ounsim.pdf (1.17 MB)
PDF icon Dusit_Sin.pdf (8.47 MB)
PDF icon Khanittha_Napapet.pdf (5.26 MB)
PDF icon Tanyapon_Asipong.pdf (5.87 MB)
พิสมัย ทองมั่น. (2559). แนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรช่องเม็ก. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pissamai_Thongman.pdf (2.35 MB)
PDF icon Sakuna_Rat.pdf (36.18 MB)
PDF icon Witchuda_Won.pdf (10.31 MB)
PDF icon Chansamone_Xaiyalath.pdf (26.95 MB)
PDF icon Kikeo_Sangphachan.pdf (5.09 MB)
PDF icon Kitkawindet_Wongmun.pdf (5.61 MB)
PDF icon Kasempol_Wan.pdf (20.48 MB)
ศุภกรณ์ สังข์สกุล. (2550). แนวทางลดระดับน้ำหลากในลำน้ำบริเวณเหนือฝายลำเซบาย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suppagorn_Sungsakul.pdf (162.43 MB)
PDF icon Sontaya_Koolkalya.pdf (6.19 MB)
PDF icon Itsara_Phimwan.pdf (5.04 MB)
PDF icon Kasemsan_Pechsuwabrubgsee.pdf (25.69 MB)
PDF icon Chaowaluk_Thaomo.pdf (5.07 MB)
จิรภา เลือกนารี. (2562). แบบจำลองทางวิสโคอิลาสติกของเส้นเอ็นข้อต่อในวัยเจริญเติบโต. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jirapa_Luagnaree.pdf (2.62 MB)
PDF icon Janjira_Janprasert.pdf (7.27 MB)
PDF icon Taweesak_Thumwanna.pdf (2.33 MB)
PDF icon Wanthanee_Tha.pdf (53.07 MB)
องอาจ แสนอุบล. (2562). แผนที่เตือนภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำลำโดมใหญ่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Ongart_Saenubon.pdf (108.19 MB)
PDF icon Watcharee_Sri.pdf (8.26 MB)
PDF icon Narumol_Naiyanate.pdf (17.31 MB)
PDF icon Phaithoon_Nonthakarn.pdf (107.17 MB)
PDF icon Bundaree_Photphan.pdf (10.58 MB)

Pages