คณะวิทยาศาสตร์

การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน : การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในภาคอีสาน

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากระดับชั้น ปวช.1 ด้วยการสอนแบบบรรยายควบคู่กับแบบเรียนการ์ตูน เรื่องสารในชีวิตประจำวันและพันธะเคมี

Pages

Subscribe to RSS - คณะวิทยาศาสตร์