คณะวิทยาศาสตร์

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากระดับชั้น ปวช.1 ด้วยการสอนแบบบรรยายควบคู่กับแบบเรียนการ์ตูน เรื่องสารในชีวิตประจำวันและพันธะเคมี

Pages

Subscribe to RSS - คณะวิทยาศาสตร์