คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 37 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การสอนคณิตศาสตร์  [Clear All Filters]
2561
ปฏิภาณ พิทักษา. (2561). เครื่องร่อน: การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Patipan_Phitaksa.pdf (5.94 MB)
2560
PDF icon Nattaphon_Jumpa.pdf (3.1 MB)
PDF icon Chalermkwan_Ruamsuk.pdf (5.57 MB)
PDF icon Krongsap_Pengkhwan.pdf (7.32 MB)
PDF icon Wassana_Prapasee.pdf (21 MB)
PDF icon Preeyanuch_Manujum.pdf (11.44 MB)
PDF icon Onthida_Swang.pdf (11.18 MB)
PDF icon Wilaiwan_Seedad.pdf (9.43 MB)
PDF icon Vipaporn_Tipraksa.pdf (6.03 MB)
PDF icon Sudarat_Chukham.pdf (4.87 MB)
PDF icon Supattra_Chalatloed.pdf (4.37 MB)
PDF icon Theerawat_Saengsri.pdf (5.83 MB)
PDF icon Pakkaporn_Saijam.pdf (40 MB)
PDF icon Chananan_Singmuy.pdf (2.93 MB)
PDF icon Chaiyuth_Tampracha.pdf (6.73 MB)
PDF icon Sutida_Saichalee.pdf (3.42 MB)
PDF icon Rodpong_Viteerod.pdf (6.57 MB)
2558
PDF icon Ladda_Lertsri.pdf (14.76 MB)
PDF icon Pariyakorn_Suphap.pdf (92.17 MB)
PDF icon Anusorn_Untao.pdf (74.98 MB)
PDF icon Supaksorn_Tongsat.pdf (4.76 MB)
PDF icon Chanthana_Namwongsa.pdf (6.59 MB)

Pages