คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
PDF icon Chutinun_Prasitpuriprecha2550.pdf (18.83 MB)
PDF icon Rawiwun_Kaewamtawong_2546.pdf (2.5 MB)
PDF icon Nongnit_Teerawatanasuk_2544.pdf (3.41 MB)
PDF icon Chaowalit_yourjit.pdf (9.64 MB)
PDF icon Buanus_Wongsut.pdf (2.7 MB)
PDF icon Nongnit_Teerawattanasuk.pdf (28.36 MB)
นุตติยา วีระวัธนชัย, & ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์. (2557). การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Nuttiya_Werawattanachai.pdf (831.19 KB)
จุฑารัตน์ จิตติมณี. (2552). การศึกษาฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของยางโมก (Wrightia pubescens) และโมกบ้าน (Wrightia religiosa) ใน RAW 264.7 mouse macrophages. อุบลราชธานี: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Jutharat_Jittimanee.pdf (2.4 MB)
PDF icon Boontiem_Lerdsupawitnapa.pdf (655.15 KB)
PDF icon Siriporn_Junsuttiwong.pdf (2.01 MB)
PDF icon Sarapee_Kawdee.pdf (56.73 MB)
PDF icon Jirapa_Sophon.pdf (6.99 MB)
PDF icon Siriporn_Yodmoon.pdf (7.04 MB)
PDF icon Wasu_Amaritsut.pdf (68.19 MB)
PDF icon Narunya_Meechai.pdf (6.23 MB)
PDF icon Parichat_Poomkajorn.pdf (2.62 MB)
PDF icon Wachiraporn_Boonyaputtipong2547.pdf (39.56 MB)
PDF icon Thavorn_Supaprom.pdf (516.3 KB)
ชริดา ปุกหุต, โสภณ บุญลือ, & ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์. (2545). การศึกษาสายพันธุ์ของเห็ดขอนขาว. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Charida_Pukhut_2545.pdf (1.55 MB)
PDF icon Angkana_Punya.pdf (29.74 MB)
PDF icon Ratchadapon_Juntasri.pdf (1.25 MB)
PDF icon Uthai_Unphim_2543.pdf (1.13 MB)
PDF icon Kamonporn_Nakornchaikul.pdf (9.66 MB)

Pages