คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title Type [ Year(Asc)]
2560
PDF icon Khanti_Toedtanya.pdf (7.36 MB)
PDF icon Nipawan_Pongprom.pdf (15.48 MB)
PDF icon Thongchai_Tangmingchai.pdf (806.82 KB)
PDF icon Supawat_Channetikit.pdf (21.5 MB)
จิระพงษ์ วรรณสุทธิ์. (2560). การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook live. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jiraphong_Wannasut.pdf (1.6 MB)
PDF icon Saliltip_Khajorn-Ngern.pdf (1.34 MB)
PDF icon Supitcha_Sripha.pdf (2.13 MB)
PDF icon Chayachol_Malahom.pdf (1.34 MB)
PDF icon Sakda_Kongsila.pdf (4.57 MB)
PDF icon Chatchavan_Bootmas.pdf (7.28 MB)
สายรุ้ง สิงห์เรือง. (2560). การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Araya_Mukdaharn.pdf (30.17 MB)
PDF icon Yupin_Promloor.pdf (39.8 MB)
PDF icon Thitikan_Boonkeang.pdf (37.62 MB)
PDF icon ThanatipLhamkom2560.pdf (19.23 MB)
PDF icon Nattaphon_Jumpa.pdf (3.1 MB)
PDF icon Sirithorn_Angkaew.pdf (2.39 MB)
PDF icon Pai_Panngam.pdf (42.94 MB)
PDF icon Panupong_Promsorn.pdf (2.58 MB)
PDF icon Wittaya_Winaro.pdf (37.92 MB)
PDF icon Chalermkwan_Ruamsuk.pdf (5.57 MB)
PDF icon Krongsap_Pengkhwan.pdf (7.32 MB)
PDF icon Chaiwat_Nualta.pdf (1.67 MB)
PDF icon Apinya_Kaewsai.pdf (3.14 MB)
PDF icon Tevika_Sudsawang.pdf (31.48 MB)
PDF icon Marisa_Phanchan.pdf (2.76 MB)

Pages