การสัมมนา “นนทบุรี วาไรตี้ 4.0”

สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา Read More …

ภาพการศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 มกราคม 2560 คณะทำงานข้อมูลท้อง Read More …

ภาพการสัมมนา เรื่อง การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น

คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ได้รับเชิญให้เข้า Read More …

ภาพการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2557

การประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ Read More …

การอบรมเรื่องการสำรวจข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น

คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเรื Read More …