คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title Type [ Year(Asc)]
2560
PDF icon Darunee_Kongtong.pdf (2.13 MB)
PDF icon Chananan_Singmuy.pdf (2.93 MB)
PDF icon Thayika_Tipsuwan.pdf (929.6 KB)
PDF icon Wanlada_Srisrongmuang.pdf (1.51 MB)
สุจินันท์ ใจแก้ว. (2560). ทิศทางการผลิตและการตลาดเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sujinan_Jaikaew.pdf (5.16 MB)
PDF icon Jatupon_Jaisin.pdf (4.1 MB)
PDF icon Supaporn_Changkum.pdf (1.35 MB)
มิลตรา สมบัติ. (2560). ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Miltra_Sombut.pdf (2.98 MB)
PDF icon Chantima_Khemsuk.pdf (1.07 MB)
PDF icon Onparin_Nakamanurak.pdf (1.29 MB)
PDF icon Hirunyika_Lasa.pdf (1.55 MB)
PDF icon La-Aong_Mungtakan.pdf (4.99 MB)
PDF icon Sompradthana_Wikraijertjaroen.pdf (1.11 MB)
PDF icon Jakkai_Lawarattanakorn.pdf (5.28 MB)
PDF icon Somrutai_Noikaew.pdf (49.05 MB)
PDF icon Nattananporn_Sirisuwan.pdf (39.97 MB)
PDF icon Surachai_Dokkaew.pdf (3.5 MB)
PDF icon Chaiyuth_Tampracha.pdf (6.73 MB)
PDF icon Sutida_Saichalee.pdf (3.42 MB)
PDF icon Rodpong_Viteerod.pdf (6.57 MB)
รจนา นพตะนา. (2560). ผลของการดัดแปลงโปรตีนรำข้าวต่อสมบัติเชิงหน้าที่และการต้านอนุมูลอิสระ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Rodjana_Noptana.pdf (2.28 MB)
PDF icon Nipaporn_Bunchob.pdf (3.94 MB)
PDF icon Sakdinant_Chantakananuruk.pdf (39.25 MB)
PDF icon Chuthamat_Nukbun.pdf (4.5 MB)
PDF icon Patthanan_Taodon.pdf (2.22 MB)

Pages