คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
ไพรัตน์ แก้วสาร. (2546). การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยอาศัยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Pirat_Keawsarn_2546.pdf (3.76 MB)
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์. (2556). การบำบัดอาร์เซนิคในน้ำโดยพืชน้ำ. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Prasongsom_Punyauppapan.pdf (903.56 KB)
PDF icon Pornpan_Pun.pdf (21.69 MB)
PDF icon Sarun_Sudjai.pdf (11.48 MB)
PDF icon Udom_Tipparat.pdf (23.62 MB)
PDF icon Jaruwat_Wongbutdee.pdf (5.05 MB)
PDF icon Tawanchai_Phohom.pdf (17.54 MB)
PDF icon Wacharapong_Saengnil.pdf (3.86 MB)
PDF icon Jittiyawadee_Sripha.pdf (9.44 MB)
PDF icon Tin_Promchot.pdf (923.07 KB)
PDF icon Sureeporn_Kat.pdf (55.94 MB)
PDF icon Suchin_Trirongjitmoah.pdf (2.42 MB)
PDF icon Maliwan_Sinnoi.pdf (6.8 MB)
PDF icon Yapa_Kalnat.pdf (24.17 MB)
PDF icon Chatrudee_Sirilamduan.pdf (18.58 MB)
PDF icon Rujira_Achawanuntakul.pdf (1.21 MB)
PDF icon Boonyasarit_Aneksuk.pdf (148.46 MB)
PDF icon Jakrapong_Neelamol.pdf (1.37 MB)
PDF icon Thitikan_Boonkeang.pdf (37.62 MB)
PDF icon Rapeepan_Pit.pdf (45.76 MB)
PDF icon Karnchana_Rungrachakanont.pdf (7.02 MB)
PDF icon Supatpong_Mattaraj_2547.pdf (6.3 MB)
PDF icon Pisit_Techarungpaisan.pdf (3.2 MB)

Pages