Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคอีสาน

ฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนัง) อีสาน

ฮูปแต้มอีสาน เว็บไซต์ที่รวบรวมฮูปแต้มอีสาน หรือจิตกรรมฝาผนังที่อยู่ในศาสนาคารของวัดป่าเรไรย์ วัดโพธา …