คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
PDF icon Noppadon_Phattanasitubon.pdf (4.36 MB)
PDF icon Surasak_Boonard.pdf (21.23 MB)
ชาญชัย คงเพียรธรรม. (2563). ร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Chanchai_Kongpiendham.pdf (57.52 MB)
PDF icon Suparat_Daengkam.pdf (3.1 MB)
PDF icon Sudarat_Homhuan.pdf (25.23 MB)
PDF icon Chutinan_Prasitpuriprecha.pdf (1.85 MB)
PDF icon Piengpen_Thisoda.pdf (2.39 MB)
PDF icon Somjintana_Tawee.pdf (13.71 MB)
PDF icon Chaiwat_Chaisut.pdf (32.72 MB)
PDF icon Pannarat_Akanitthapichat.pdf (2.7 MB)
PDF icon Wandee_Rungsri2555.pdf (16.89 MB)
PDF icon Kittiya_Won2554.pdf (1.52 MB)
PDF icon Warisa_Sintaweeworakul.pdf (2.59 MB)
จารุวรรณ ขำเพชร. (2546). วัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนไทย-ลาว. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Jaruwan_Kampetch.pdf (5.54 MB)
PDF icon Sommai-Kanjana_Chinnak.pdf (43.52 MB)
PDF icon Aunchalee_Sampao.pdf (20.57 MB)
PDF icon Ratchanon_Kaema.pdf (3.26 MB)
PDF icon Narong_Samart.pdf (3.03 MB)
PDF icon Yuwadee_Cho.pdf (23.48 MB)
PDF icon Nara_Huttasin.pdf (45.81 MB)
PDF icon Nara_Huttasin.pdf (45.81 MB)
PDF icon Maliwan_Sinnoi.pdf (27.31 MB)
PDF icon Supattraporn_Saysomboon.pdf (27.79 MB)
PDF icon Pornpimol_Suriyapatr.pdf (9.29 MB)
PDF icon Sawangjit_Srirasa.pdf (15.27 MB)

Pages