คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title Type [ Year(Asc)]
2561
PDF icon Kritsada_Pananchai.pdf (2.6 MB)
PDF icon Nureeda_Chesoh.pdf (5.04 MB)
มรกต ไชยสัตย์. (2561). การพัฒนาคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเซลลูล่า. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Morrakot_Chaiyasat.pdf (3.4 MB)
PDF icon Sumalee_Muangjun.pdf (2.11 MB)
PDF icon Daroontree_Laoklom.pdf (6.91 MB)
PDF icon Junlada_Thamprasert.pdf (61.19 MB)
PDF icon Junlada_Thamprasert.pdf (61.19 MB)
PDF icon Boonsri_Waraput.pdf (4.09 MB)
PDF icon Yamilah_Damteh.pdf (3.92 MB)
PDF icon Arunee_Chanhom.pdf (3.89 MB)
PDF icon KusumaSangsee.pdf (6.2 MB)
PDF icon Panadda_Thuratham.pdf (3.51 MB)
PDF icon Rujira_Thanyanon.pdf (5.25 MB)
PDF icon Busaya_Sangtong.pdf (5.58 MB)
PDF icon Busaya_Sangtong.pdf (5.58 MB)
PDF icon Natthanun_Chaliawpong.pdf (54.82 MB)
PDF icon Waliaporn_Tiaprasit.pdf (1.05 MB)
PDF icon Nampon_Panmuaeng.pdf (5.54 MB)
นริศรา ยอดบุดดี. (2561). การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Narisara_Yodbuddee.pdf (10.84 MB)
วันเฉลิม สีหบุตร. (2561). การพัฒนาไบเจลกักเก็บน้ำมันงาสำหรับผิวแห้ง. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Vanchalerm_Sihabud.pdf (2.84 MB)
PDF icon Maliwan_Wongduang.pdf (5.09 MB)
PDF icon Chomkansak_Hemthanon.pdf (16.82 MB)
PDF icon Anatchai_Kamkate.pdf (1.32 MB)
PDF icon Darin_Suwandee.pdf (9.08 MB)
PDF icon Titinan_Panjapong.pdf (6.24 MB)

Pages