คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title Type [ Year(Asc)]
2563
PDF icon Thanasith_Sananmuang.pdf (5.46 MB)
PDF icon Jemanee_Tariya.pdf (8.63 MB)
PDF icon Supattra_Pitukpornpunlop.pdf (1.41 MB)
ชาญชัย คงเพียรธรรม. (2563). ร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Chanchai_Kongpiendham.pdf (57.52 MB)
PDF icon Wanitcha_Nopas.pdf (1.84 MB)
PDF icon Anurak_Sangud.pdf (2.51 MB)
PDF icon Suppachai_Chainarong.pdf (2.93 MB)
PDF icon Thanatkij_Srichok.pdf (4.97 MB)
PDF icon Patomporn_Waewkum.pdf (3.14 MB)
PDF icon Kikeo_Sangphachan.pdf (5.09 MB)
PDF icon Itsara_Phimwan.pdf (5.04 MB)
PDF icon Siriwat_Radaboot2.pdf (1.42 MB)
PDF icon Siriwat_Radaboot2.pdf (1.42 MB)
2562
PDF icon Kanlaya_Sangchawee.pdf (24.41 MB)
PDF icon Nakon_Thiangpakdee.pdf (3.79 MB)
PDF icon Jureeporn_Wongjunda.pdf (3.35 MB)
PDF icon Jureeporn_Wongjunda.pdf (3.35 MB)
PDF icon Pakawarunyu_Wijitwongwan.pdf (26.45 MB)
PDF icon Phattaravan_Supalert.pdf (117.94 MB)
PDF icon Phattaravan_Supalert.pdf (117.94 MB)
ชุดาณัฏฐ์ อัครชินวณิชย์. (2562). การพัฒนานิโอโซมกักเก็บน้ำมันรำข้าวสำหรับนำส่งทางผิวหนัง. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chudanut_Akarachinwanit.pdf (2.37 MB)
ปายาลักษณ์ สุดชารี. (2562). การพัฒนาผงซินไบโอติกที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพก่อโรคในทางเดินอาหาร. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Payalak_Sudcharee.pdf (42.22 MB)
PDF icon Autthapon_Kunlabut.pdf (100.99 MB)
PDF icon Orawan_Kumarnsit.pdf (2.84 MB)
PDF icon Wanida_Kammad.pdf (4.08 MB)

Pages