การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดติ้วสำหรับผิวที่เป็นสิวง่าย

Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดติ้วสำหรับผิวที่เป็นสิวง่าย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2563
Authorsบัญชา ยิ่งงาม, วันดี รังสีวิจิตรประภา
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA778.A2 บ253 2563
Keywordsติ้ว -- สารสกัด, ผลิตภัณฑ์โทนเนอร์, สารสกัดจากพืช, สารสกัดติ้ว, สิว, เครื่องสำอาง, เครื่องสำอางสมุนไพร
Abstract

โทนเนอร์ คือ โลชั่นใสใช้ทาบนใบหน้าและเช็ดออกเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่หลงเหลือจากการล้างหน้า สิว เป็นโรคผิวหนังที่พบมากที่สุดในประชากรไทย เชื้อจุลชีพที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิว คือ Propionibacterium acnes (P.acnes) และ Staphylococcus aureus (S. aureus) งานวิจัยก่อนหน้า กล่าวว่า ติ้ว (Cratoxylum formosum) มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลชีพอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ วัตถุประสงค์: พัฒนาสูตรตำรับโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมจากพืชที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิว และศึกษาความคงตัวของตำรับ วิธีดำเนินการวิจัย : สกัดติ้ว จากตลาดเจริญศรี จังหวัดอุบลราชธานีเดือนกันยายน ด้วยตัวทำละลาย 95% Ethanol กำจัดสีและโปรตีนโดยการ Partition ด้วย Hexane และ Ethyl acetate ทำให้แห้งด้วย Freeze dry method แล้ว ทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพโดย Disc diffusion method กับเชื้อ P.acnes และ S.aureus ที่ปรับให้ได้เชื้อ 1.5x10^8 CFU/mL เทียบความขุ่นกับ McFarland no.0.5 พบว่า ติ้วมีฤทธิ์ดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อขุลชีพทั้ง 2 ชนิด ส่วนเม็ก และบัวบก ไม่มีฤทธิ์ยับยั้ง P.acnes จากนั้นหา Minimum inhibitory concentration (MIC) ของสารสกัดติ้วโดย Broth dilution method เพื่อคัดเลือกพืชที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพดีที่สุด ทดสอบความคงตัวด้านกายภาพ ความคงตัวด้านเคมี หาปริมาณ 5-O-Caffeoylquinic acid โดย HPLC ทดสอบการระคายเคือง โดย HET-CAM assay ทดสอบฤทธิ์ทางจุลชีววิทยา เปรียบเทียบก่อนและหลังการทำ freeze thaw cycle จำนวน 6 รอบ สรุปผล: ติ้ว มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ P.acnes และ S.aureus ที่ MIC 25 mg/ml เมื่อนำสารสกัดติ้วมาเติมในตำรับที่ความเข้มข้น 50 mg/ml และ 100 mg/ml พบว่า โทนเนอร์ทั้งสองตำรับให้ผลไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความคงตัวทางกายภาพ ความคงตัวทางเคมี การระคายเคือง และยังคงมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ

Title Alternate Development of toner product comprising Cratoxylum formosum extract for acne prone skin