Loading

ฐานข้อมูลทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ด้านพุทธศิลป์ในภาคอีสาน

ฐานข้อมูลทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ด้านพุทธศิลป์ในภาคอีสาน เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ ถ่ายบันทึกข้อมูลหลายจังหวัดในภาคอีสาน และได้

อ่านต่อ...

พระไตรรัตน์ในภาคอีสาน: วรรณกรรมพระพุทธศาสนา 50 เรื่อง

"พระไตรรัตน์ในภาคอีสาน: วรรณกรรมพระพุทธศาสนา 50 เรื่อง" การรวบรวมวรรณคดีอีสานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา จำนวน 50 เรื่อง  โด

อ่านต่อ...

พระไตรรัตน์ในภาคอีสาน : พระพุทธรูป 50 องค์

ในพื้นที่ภาคอีสานของไทยมีพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อตัวเป็นวัฒนธรรมไท-ลาวที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นครอบครองพื้นที่ในอีสา

อ่านต่อ...

ศิลปินมรดกอีสาน

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดงของศิลปินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ...

นาคสถานในภาคอีสานของไทย

การรวบรวมข้อมูลนาคสถานหรือที่อยู่ของพญานาคในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน ท้องถิ่นที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค พร้อมบทวิเคราะห์เรื่องพญานาคราช ว่าด้วยเรื

อ่านต่อ...

หมอลำ หมอพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ เสียงและดนตรีอีสาน

เว็บไซต์ที่รวบรวมเสียงหมอลำกลอน หมอพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ เสียงและดนตรีพื้นเมืองอีสานและอุบลราชธานี จากโครงการฐานข้อมูลเสียงลำกลอนและพราหมณ์บายศรี โดย น

อ่านต่อ...