Loading

หมอลำ หมอพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ เสียงและดนตรีอีสาน

เว็บไซต์ที่รวบรวมเสียงหมอลำกลอน หมอพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ เสียงและดนตรีพื้นเมืองอีสานและอุบลราชธานี จากโครงการฐานข้อมูลเสียงลำกลอนและพราหมณ์บายศรี โดย นายอดิศักดิ์ กิจแสวง, หัวหน้าโครงการ

อ่านต่อ..