Loading

นิทรรศการ “อุบลราชธานี” บนโลกเสมือนจริง

งานข้อมูลท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำนิทรรศการออนไลน์บนโลกเสมือนจริง “อุบลราชธานี” ขึ้น โดยเลือกใช้เว็บแอพลิเคชัน Spatial ในการพัฒนาและนำเสนอ ด้วยว่าเป็นเว

อ่านต่อ...

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี

นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท

อ่านต่อ...

หนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงอีสานที่กำลังเลือนหาย

หนังประโมทัย หรือหนังบักตื้อ หนังตะลุงของคนอีสาน ที่นับวันจะลบเลือนสูญหายไปตามกาลเวลา จากอดีตที่เคยรุ่งเรืองเป็นการละเล่นที่ตระเวนแสดงสร้างความบันเทิง

อ่านต่อ...

อุบลราชธานีศรีวนาไล

มงคลนาม อุบลราชธานี ตามตัวอักษรมีความหมายว่า ราชธานีแห่งดอกบัว กล่าวคือ อุบล มีความหมายว่าดอกบัวซึ่งเป็นดอกพฤกษชาติ ที่มีคติธรรมทางพุทธศาสนาคนนิยมใช้ไ

อ่านต่อ...