Loading

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ผู้แทนคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จากสำนักวิทยบริการ มห

อ่านต่อ...

ประชุมและศึกษาดูงานเพชรบุรี คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ณ มสธ.

ในระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ผู้แทนจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่าย

อ่านต่อ...

ประชุมอำนวยการ PULINET ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส

อ่านต่อ...

ทบทวนตารางกำหนดอายุเอกสาร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 งานจดหมายเหตุ สำนักวิทยบริการ ได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทบทวนตารางกำหนดอายุเอกสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ่านต่อ...

มรภ.สกลนคร ศึกษาดูงานจดหมายเหตุ

​วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการ โดย งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ร่วมกับกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้การต้อ

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานโครงการหอประวัติ ม.อุบลฯ

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการ โดยการนำของนางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ได้จัดการประชุมโครงการจัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น

อ่านต่อ...

ทบทวนคู่มือตารางกำหนดอายุเอกสาร

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนคู่มือตารางกำหนดอายุเอกสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2562&nbs

อ่านต่อ...