Loading

ของเล่น แนวเล่นอีสาน

การเล่นของเด็กอีสานในสมัยก่อนนั้นมีรูปแบบที่เรียบง่าย เด็ก ๆ จะนิยมออกมาเล่นด้วยกันที่ลานบ้าน ลานวัด มีการคิดสร้างสรรค์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสด

อ่านต่อ...

บุญกฐินฮีตเดือนสิบสอง

บุญกฐิน หรือบุญเดือนสิบสอง หนึ่งในฮีตฮอยท้องถิ่นอีสานเดือนสุดท้ายของปีทางจันทรคติ จัดเป็นสังฆกรรมประเภทกาลทานหรือการทานตามกาลสมัยตามพระวินัยบัญญัติเถร

อ่านต่อ...

Esan zone แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

Esan zone พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการท้องถิ่นอีสานและพื้นที่นั่งอ่าน บรรยากาศแบบพื้นบ้านอีสานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ

อ่านต่อ...

ภาพเก่าหาดูยาก จาก “สมุดภาพอุบลราชธานี”

“สมุดภาพอุบลราชธานี” ประมวลภาพถ่ายเก่าและศิลปวัตถุสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือร่วมใจจากชาวจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิมพ์โดยจังหวัดอุบลราชธาน

อ่านต่อ...

การสร้างสรรค์ลวดลายเพื่อประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ กรณีศึกษาจากหอไตรหนองขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี

หอไตรหนองขุหลุ หอพระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่กลางหนองขุหลุ หนองน้ำที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี หอไตรนี้มีความงดงามโดดเด่นด้วย

อ่านต่อ...

ลาบหมาน้อย รสชาติที่กำลังจะหายไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ “ลาบหมาน้อย” เป็นเมนูอาหารประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ป

อ่านต่อ...

โบสถ์งาม ณ วัดสุภรัตนาราม บ้านหวาง

วัดสุภรัตนาราม หรือวัดบ้านหวาง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วัดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีในสังกัดธรรยุติกนิกายของอุบลราชธานี ภายในวัดมีอ

อ่านต่อ...