Loading
ลาบหมาน้อย

ลาบหมาน้อย รสชาติที่กำลังจะหายไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ “ลาบหมาน้อย” เป็นเมนูอาหารประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ประจำปี 2566 ทำความรู้จักกับ “ลาบหมาน้อย” ว่าเป็นแนวได๋? เฮ็ดจั่งได๋? กินได้อีหลีบ้อ? ได้ที่ http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=5763
ลาบหมาน้อยลาบหมาน้อย