Loading

การผสานความเชื่อทางศาสนาในวัดทางพระพุทธศาสนา

เรื่องราวของประติมากรรมรูปเคารพที่ประดิษฐานตามวัดทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีการผสมผสานความเชื่อทางศ

อ่านต่อ...

ฐานข้อมูลทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ด้านพุทธศิลป์ในภาคอีสาน

ฐานข้อมูลทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ด้านพุทธศิลป์ในภาคอีสาน เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ ถ่ายบันทึกข้อมูลหลายจังหวัดในภาคอีสาน และได้

อ่านต่อ...

นาคสถานในภาคอีสานของไทย

การรวบรวมข้อมูลนาคสถานหรือที่อยู่ของพญานาคในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน ท้องถิ่นที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค พร้อมบทวิเคราะห์เรื่องพญานาคราช ว่าด้วยเรื

อ่านต่อ...

สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน ณ อุบลราชธานี

งานข้อมูลท้องถิ่นจัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลและชี้แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ บุคคลภูมิปัญญา วัดพิพิธภ

อ่านต่อ...

เลื่องลือเล่าขานพระดังเมืองอุบล

เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระสงฆ์ พระพุทธรูป พระนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง มีความสำคัญ และเป็นที่เคารพบูชาของคนเมืองอุบลราชธานี หนังสือธรรมะ และเสี

อ่านต่อ...