Loading
พระดังเมืองอุบลราชธานี

เลื่องลือเล่าขานพระดังเมืองอุบล

เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระสงฆ์ พระพุทธรูป พระนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง มีความสำคัญ และเป็นที่เคารพบูชาของคนเมืองอุบลราชธานี หนังสือธรรมะ และเสียงบรรยายธรรมของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง พร้อมทั้งแนะนำการท่องเที่ยววัดและกราบพระในจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนหนึ่งของโครงการ “ฐานข้อมูลเลื่องลือเล่าขานพระดังเมืองอุบลราชธานี โดย นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย เป็นหัวหน้าโครงการ …อ่านต่อ

พระดังเมืองอุบลราชธานี