Loading
สารสนเทศอีสาน ข้อมูลอีสาน อุบลราชธานี

สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน ณ อุบลราชธานี

งานข้อมูลท้องถิ่นจัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลและชี้แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ บุคคลภูมิปัญญา วัดพิพิธภัณฑ์ แหล่งโบราณคดี แหล่งชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยว โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ อันมิใช่การกระทำเพื่อการค้าหรือหากำไร….อ่านต่อ

wat_punyaniwas