Esan Information @Ubon Ratchathani Posts

พฤศจิกายน 28, 2018 / แหล่งชุมชน

ช่วงวันออกพรรษาของทุกปี ชาวบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จะมีประเพณีสำคัญที่ทำสืบทอดกันมาตามฮีตสิบสอง นั่นคือ ประเพณีแห่ผาสาดเผิ่ง (ปราสาทผึ้ง) และลอยเรือไฟ งานบุญที่ทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้ล่วงลับ และการสะเดาะเคราะห์แก้บน โดยมีรายละเอียดการจัดงานถึง 3…

กันยายน 6, 2018 / วัด

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ผู้ก่อตั้งและอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ ได้เผยแผ่ธรรมะและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทั่วบริเวณวัดที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีธรรมะและคำสอนที่ติดไว้ 200 ต้น ให้ผู้ที่เข้ามาภายในวัดเรียนรู้ และซึมซับคำสอนด้วยจิตใจที่สงบและร่มรื่น วัดหนองป่าพง วัดป่าฝ่ายอรัญวาสี ที่ก่อตั้งโดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)…

สิงหาคม 1, 2018 / แหล่งชุมชน

ประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี มีความงดงามและยิ่งใหญ่ ลวดลายที่ผสมผสานและสร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือการถ่ายทอดงานศิลปะของช่างเทียนทำต้นเทียนพรรษาทั้งเทียนพรรษาประเภทแกะสลักและเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ จากลวดลายง่าย ๆ ที่เลียนแบบธรรมชาติ มาเป็นลวดลายที่วิจิตรซับซ้อนจนเกิดเป็นความสวยงามที่ลงตัว ที่ยังคงอนุรักษ์ และสืบสานไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้จนถึงปัจจุบัน จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่ได้รับอิทธิพลความเชื่อเรื่องอานิสงส์ของการถวายขี้ผึ้งและการถวายแสงสว่างเป็นทาน ผนวกกับมีความเชื่อและประเพณีปฏิบัติตามฮีตสิบสองในงานบุญเดือนแปดหรือบุญเข้าพรรษามาอย่างยาวนาน เริ่มจากการนำเทียนเวียนหัวของแต่ละคนไปถวายพระที่วัด มาเป็นการถวายเทียนมัดรวมที่พันรอบให้สวยงามด้วยกระดาษจังโก้ จนช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 24…

มิถุนายน 5, 2018 / แหล่งชุมชน

ตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านอีสาน ที่รวบรวมโดยคุณตาจำนง กันนิดา หมอยาพื้นบ้านที่เรียนรู้การป้องกันและรักษาโรคมาจากตำรายาโบราณในหนังสือใบลานที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ในสมัยยังบวชเป็นพระ นำมาผลิตเป็นยาสมุนไพรสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี คุณตาจำนง กันนิดา หมอยาสมุนไพรพื้นบ้านแห่งบ้านม่วง ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้านจากครูบาอาจารย์ในขณะที่บวช ตำรายาที่เรียนร่ำเรียนนั้นส่วนหนึ่งถูกเขียนบันทึกไว้ในใบลานที่สืบทอดกันมา คุณตาจำนงได้นำความรู้นั้นมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยและทำคลอดในชุมชน…

มีนาคม 23, 2018 / แหล่งชุมชน

เทา หรือ สไปโรไจรา ที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ำไหลในท้องนา ชาวอีสานได้นำมาปรุงเป็นอาหารที่มีคุณค่า ผสมผสานกันอย่างลงตัวตามวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของคนอีสาน เทา หรือ สไปโรไจรา จัดเป็นสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่อยู่ใน Division Chlorophyta มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Spirogyra sp. และมีชื่อสามัญว่า…

มกราคม 23, 2018 / แหล่งชุมชน

ตามั่นคำทอง เป็นความเชื่อและพิธีกรรมการขึ้นบ้านใหม่ของชาวไทยอีสาน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านใหม่อยู่เย็นเป็นสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง โดยสมมุติให้ตามั่นผู้มาจากเมืองที่มีความมั่งคั่งสมบูรณ์มาค้ำคูณให้เป็นสิริมงคลในวันที่มีฤกา์งามยามดี อุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งข้าวปลาอาหารคาวหวาน ข้าทาสและบริวาร เปิดโอกาสให้เพื่อนบ้านมาร่วมแสดงความยินดีอำนวยอวยพรให้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กันและกัน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชน การสร้างบ้านปลูกเรือนของชาวไทยอีสานในสมัยก่อนนั้นจะออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ปัจจุบันมีความแตกต่างไปมากตามวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป…

พฤศจิกายน 20, 2017 / แหล่งชุมชน

พิกัดภูมิศาสตร์ : 14.7286536, 105.2621574 ที่ตั้ง : ศูนย์ศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก บ้านหนองสะโน ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอบุณฑริก เป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 90 กิโลเมตร…

กันยายน 23, 2017 / บุคคลภูมิปัญญา
กันยายน 23, 2017 / แหล่งชุมชน

พิกัดภูมิศาสตร์ : 14.452119, 105.0826650 ที่ตั้ง : บ้านหนองแวง บ้านหนองครก ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ณ บ้านหนองแวง และบ้านหนองครก มีพื้นที่ติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม…

กันยายน 23, 2017 / วัด

พิกัดภูมิศาสตร์ : 14.911525, 105.074608 ที่ตั้ง : บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วัดเมืองเดช ตามประวัติที่มีการบันทึกไว้ เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติ…