Loading

นักเรียนค่ายวิชาการ ม.อุบลฯ เยี่ยมชมห้องสมุด

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคอีสาน ซึ่งเดินทาง

อ่านต่อ...

สีสันวันแห่งความสำเร็จบัณฑิต ม.อุบลฯ

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 ในการนี้งานข้อมูลท้องถิ่นฯ

อ่านต่อ...

ผลงาน AR นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางสาวอินทุอร สิงห์แก้ว และนางสาววรินทร พิมพาชัย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหา

อ่านต่อ...

ประเมินโครงงานนักศึกษา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทีมงานข้อมูลท้องถิ่นได้ร่วมกันประเมินผลงานของนายชัยเชษฐ์ ปทุมรัตนกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ่านต่อ...

ถ่ายทำรายการที่นี่ ม.อุบล ณ งานข้อมูลท้องถิ่น

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายเพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ได้มาถ่ายทำรายการที่นี่ ม.อุบล เพื่อสัมภาษณ์ นายศิรชัย ตบุตร หรือน้องมิก&n

อ่านต่อ...

นักศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 31 มกราคม 2560 ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาประวั

อ่านต่อ...

นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานข้อมูลท้องถิ่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีนักศึกษาจากคณะบริหารศาสตร์ จำนวน 8 คน จิตอาสามาช่วยงานข้อมูลท้องถิ่นในการคัดลอกเลขทะเบียนหนังสือเพื่อดำเนินการจำหน่ายออก น้อ

อ่านต่อ...