Loading
Augmented Reality-AR-ผลงานนักศึกษา-เครื่องจักสาน-เครื่องปั้นดินเผา

ผลงาน AR นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางสาวอินทุอร สิงห์แก้ว และนางสาววรินทร พิมพาชัย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำผลงานการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality มาใช้ในการนำเสนอรูปแบบของเครื่องจักสานและเครื่องปั้นดินเผา เข้ามาปรึกษาและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่ ๆ งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ เพื่อจะได้ปรับปรุงและแก้ไขผลงานสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น งานข้อมูลท้องถิ่นฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้นักศึกษา ตามวัตถุประสงค์หลักของงานฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานของนักศึกษาจะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้

  Augmented Reality-AR-ผลงานนักศึกษา-เครื่องจักสาน-เครื่องปั้นดินเผา Augmented Reality-AR-ผลงานนักศึกษา-เครื่องจักสาน-เครื่องปั้นดินเผา Augmented Reality-AR-ผลงานนักศึกษา-เครื่องจักสาน-เครื่องปั้นดินเผา  Augmented Reality-AR-ผลงานนักศึกษา-เครื่องจักสาน-เครื่องปั้นดินเผา