Loading

นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานข้อมูลท้องถิ่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีนักศึกษาจากคณะบริหารศาสตร์ จำนวน 8 คน จิตอาสามาช่วยงานข้อมูลท้องถิ่นในการคัดลอกเลขทะเบียนหนังสือเพื่อดำเนินการจำหน่ายออก น้อง ๆ ตั้งใจทำงานอย่างแข็งขัน ทำให้งานเสร็จลงอย่างรวดเร็ว พี่ ๆ ขอขอบคุณน้อง ๆ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

IMAG4139

IMAG4140

IMAG4141

IMAG4142