อาหารแปรรูป

ปลาที่หาได้จากแม่น้ำโขง นำมาปรุงที่ถูกสุขลักษณะและมีรสชาติตามแบบฉบับการถนอมอาหารของคนอีสาน มีการพัฒนาทั้งคุณภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น แหนมปลากราย ไส้กรอกปลา ปลาแห้ง ปลาร้า

ติดต่อได้ที่ คุณดวงจันทร์ คุณโคตร ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

เครื่องประดับจากหินแม่น้ำโขง

หินแม่น้ำโขง หินที่มีสีหลากหลายและดูเหมือนจะไร้ค่า นำมาเจียระไนและประกอบตัวเรือนเป็นเครื่องประดับ เช่น แหวน กำไล จี้ สร้างเป็นหินเอกลักษณ์ของมุกดาหาร เชื่อว่าใส่แล้วจะเย็นกายเย็นใจ

ติดต่อได้ที่ คุณธีระ วสุเศรษฐกุล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ผลิตภัณฑ์ขนมไทย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยที่คงรสชาติแบบโบราณ เช่น ขนมหม้อแกง ขนมชั้น สังขยาฟักทอง ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ที่ขายทั้งในประเทศและนอกประเทศที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ติดต่อได้ที่ คุณนภา แก้วกระจ่าง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

มวยนึ่งข้าวเหนียว

ผลิตภัณฑ์มวยนึ่งข้าวเหนียวบ้านโนนผึ้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากครอบครัวสู่ชมุชน ที่เป็นทั้งการสืบสานภูมิปัญญาและสร้างรายได้ในระหว่างฤดูกาลทำนา

ติดต่อได้ที่ คุณธงชัย พูลชาติ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เช่น โคมไฟตั้งพื้นจากตอไม้ไผ่ที่เหลือจากการนำมาทำเครื่องจักสาน แจกันไม้ไผ่ ที่พัฒนาให้มีความแข็งแรงทนทานและทนต่อการทำลายของมอด ใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งสถานที่ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ติดต่อได้ที่ คุณวิษณุศักดิ์ บัวลา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ