Loading
ซุ้มแสดงความยินดี-ผ้าขาวม้า-ตุง-ธุง

สีสันวันแห่งความสำเร็จบัณฑิต ม.อุบลฯ

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 ในการนี้งานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้ออกแบบและสร้างสรรค์งานโดยเน้นการใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น ผ้าขาวม้า ซึ่งมีความสวยงามและโดดเด่นมีสีสัน  และประยุกต์ใช้ตุงหรือธุงในการตกแต่งสถานที่ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสำนักวิทยบริการมาร่วมด้วยช่วยกันทำ จนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพร้อมสำหรับการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นี้

ตุง หรือ ธุง นั้นเป็นเครื่องสักการะเพื่อใช้พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ในบุญเฉลิมฉลอง หรือขบวนแห่ต่าง ๆ การประดับประดาในงานพิธีต่าง ๆ เพื่อความสวยงามตระการตา การนำตุง หรือธุงมาใช้ในการตกแต่งครั้งนี้จะมีทั้งตุงใยแมงมุม ตุงไส้หมู ลูกมะโหตร ส่วนหนึ่งงานข้อมูลท้องถิ่นก็คาดหวังว่าจะได้นำเสนอตุง หรือ ธุงให้คนที่ได้พบเห็นได้รู้จัก และได้ถ่ายทอดความรู้วิธีการทำตุงให้บุคลากรในสำนักวิทยบริการได้รู้จักและเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ซุ้มแสดงความยินดี-ผ้าขาวม้า-ตุง-ธุง ซุ้มแสดงความยินดี-ผ้าขาวม้า-ตุง-ธุง ซุ้มแสดงความยินดี-ผ้าขาวม้า-ตุง-ธุง ซุ้มแสดงความยินดี-ผ้าขาวม้า-ตุง-ธุง ซุ้มแสดงความยินดี-ผ้าขาวม้า-ตุง-ธุง ซุ้มแสดงความยินดี-ผ้าขาวม้า-ตุง-ธุง ซุ้มแสดงความยินดี-ผ้าขาวม้า-ตุง-ธุง ซุ้มแสดงความยินดี-ผ้าขาวม้า-ตุง-ธุง ซุ้มแสดงความยินดี-ผ้าขาวม้า-ตุง-ธุง ซุ้มแสดงความยินดี-ผ้าขาวม้า-ตุง-ธุง ซุ้มแสดงความยินดี-ผ้าขาวม้า-ตุง-ธุง