Loading

ธุงอีสาน ฉบับปรับปรุง 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทับใจ สุวรรณธาดา ได้ทำการปรับปรุงหนังสือธุงอีสาน ฉบับปี 2561 ขึ้น เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับธุงใน 20 จังหวัดของภาคอีสานที่ได้ลง

อ่านต่อ...

การผสานความเชื่อทางศาสนาในวัดทางพระพุทธศาสนา

เรื่องราวของประติมากรรมรูปเคารพที่ประดิษฐานตามวัดทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีการผสมผสานความเชื่อทางศ

อ่านต่อ...

พระไตรรัตน์ในภาคอีสาน: วรรณกรรมพระพุทธศาสนา 50 เรื่อง

"พระไตรรัตน์ในภาคอีสาน: วรรณกรรมพระพุทธศาสนา 50 เรื่อง" การรวบรวมวรรณคดีอีสานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา จำนวน 50 เรื่อง  โด

อ่านต่อ...

พระไตรรัตน์ในภาคอีสาน : พระพุทธรูป 50 องค์

ในพื้นที่ภาคอีสานของไทยมีพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อตัวเป็นวัฒนธรรมไท-ลาวที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นครอบครองพื้นที่ในอีสา

อ่านต่อ...

นาคสถานในภาคอีสานของไทย

การรวบรวมข้อมูลนาคสถานหรือที่อยู่ของพญานาคในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน ท้องถิ่นที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค พร้อมบทวิเคราะห์เรื่องพญานาคราช ว่าด้วยเรื

อ่านต่อ...