สารสนเทศอีสาน : Esan [Northeast Thailand] Information

What’s new?

The Isaan Record

เดอะอีสานเรคคอร์ด (The Isaan Record) เว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของภาคอีสานหรือภาคตะวั…

GIS ใบลาน

GIS ใบลาน เป็นการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการนำเสนอข้อมูลหนังสือใบลานที่พบตามแหล่งต่าง ๆ ของภา…


My Services

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน โดย งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ


My YouTube


IsanGate : ประตูสู่อีสาน

isangate-ภาคอีสาน