คณะเกษตรศาสตร์

โครงการทดสอบกระบวนการผลิตข้าวพื้นเมืองที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพทำนาอินทรีย์ เล่มที่ 8 ประสบการณ์และบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดและพัฒนาของกระบวนการผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ที่พัฒนาโดยเกษตรกร

การศึกษาสมบัติการยอมให้ไอระเหยเอทานอลซึมผ่านของฟิล์มพลาสติกที่แปรตามอุณหภูมิและความเข้มข้นเพื่อการพัฒนาซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลในการบรรจุแอคทีฟสำหรับอาหาร

Pages

Subscribe to RSS - คณะเกษตรศาสตร์