วิทยานิพนธ์

คุณลักษณะของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวัง กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Pages

Subscribe to RSS - วิทยานิพนธ์