Loading

ผ้าและสิ่งทออีสาน

ฐานข้อมูลองค์ความรู้ผ้าและสิ่งทอ เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอของภาคอีสานที่นับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าทอชั้นดีของประเทศไทยจา

อ่านต่อ...

ธุงอีสาน ฉบับปรับปรุง 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทับใจ สุวรรณธาดา ได้ทำการปรับปรุงหนังสือธุงอีสาน ฉบับปี 2561 ขึ้น เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับธุงใน 20 จังหวัดของภาคอีสานที่ได้ลง

อ่านต่อ...

ศูนย์คราม

ผ้าย้อมคราม ผ้าสีน้ำเงินที่ย้อมจากต้นไม้เล็ก ๆ ภูมิปัญญาของชุมชนที่ถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน จนเกิดเป็นผ้าเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร  องค์ค

อ่านต่อ...

ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้

การศึกษาผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานใต้ ได้แก่ ผ้าหางกระรอก จังหวัดนครราชสีมา ผ้าซิ่นตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ ผ

อ่านต่อ...

ผ้าทอผู้ไทย

การศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวผู้ไทย ภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไทย ว่าด้วยเรื่องการย้อมสีผ้าด้วยเปลือกไม้ การย้อมคราม ลวดลายผ้าทอ โดย ประทับใจ สิกขา

อ่านต่อ...

การออกแบบและพัฒนาลายผ้าเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ

การพัฒนาลายผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ โดย การศึกษาเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบลายผ้า โดย ศักดิ์ชาย สิกขา

อ่านต่อ...

ผ้าในวิถีชีวิตไทดำ

การศึกษาผ้าเคียน หรือผ้าที่ใช้พันศีรษะ พันรอบเอว หรือพันตามแขนหรือขา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในวิถีชีวิตของไทดำ เป็นเครื่องแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ แ

อ่านต่อ...