Loading

วัดเก่าอายุกว่า 100 ปี ที่อุบลราชธานี

ผลงานการวิจัยของอาจารย์ลลิดา บุญมี ที่ได้สืบประวัติของวัดเก่าอายุกว่า 120 ปี ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามูลเหตุของการสร้างวัดนั้นมาจากการตั้งถิ่นฐานและ

อ่านต่อ...

ธรรมาสน์อีสาน

หนังสือธรรมาสน์อีสาน รวบรวมข้อมูลธรรมาสน์หรือที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ในการเทศนาโปรดพุทธบริษัทเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพระ งานเทศมหาชาติหรือเทศผะเหวด

อ่านต่อ...

ฐานข้อมูลทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ด้านพุทธศิลป์ในภาคอีสาน

ฐานข้อมูลทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ด้านพุทธศิลป์ในภาคอีสาน เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ ถ่ายบันทึกข้อมูลหลายจังหวัดในภาคอีสาน และได้

อ่านต่อ...

พระไตรรัตน์ในภาคอีสาน : พระพุทธรูป 50 องค์

ในพื้นที่ภาคอีสานของไทยมีพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อตัวเป็นวัฒนธรรมไท-ลาวที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นครอบครองพื้นที่ในอีสา

อ่านต่อ...

วัดในจังหวัดอุบลราชธานี

ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลประวัติของวัดกว่า 1500 วัดในจังหวัดอุบลราชธานี โดยแยกออกเป็นอำเภอต่าง ๆ และสามารถทำการสืบค้นด้วยคำสำคัญ ข้อมูลของแต่ละวัดประกอ

อ่านต่อ...