Loading
แผนที่วัดเก่าอุบลราชธานี

วัดเก่าอายุกว่า 100 ปี ที่อุบลราชธานี

ผลงานการวิจัยของอาจารย์ลลิดา บุญมี ที่ได้สืบประวัติของวัดเก่าอายุกว่า 120 ปี ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามูลเหตุของการสร้างวัดนั้นมาจากการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาเมืองอุบลราชธานีของเจ้านายพื้นเมือง การเผยแพร่และทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เป็นที่ยึดหนี่ยวจิตใจของชุมชน  เช่น วัดหลวง วัดกลาง วัดมหาวนาราม วัดมณีวนาราม วัดทุ่งศรีเมือง

อ่านต่อ….