Loading

ประชุมและศึกษาดูงานเพชรบุรี คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ณ มสธ.

ในระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ผู้แทนจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่าย

อ่านต่อ...

ประชุมอำนวยการ PULINET ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส

อ่านต่อ...

สารสนเทศอุบลฯ บน OER

งานข้อมูลท้องถิ่นฯ เป็นหนึ่งในคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 20 สถาบัน มติที่ประชุมของคณะทำงาน

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นฯ โดย นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภา

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำคลังจดหมายเหตุ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับคณะกรร

อ่านต่อ...

ไอทีดูงานข้อมูลท้องถิ่น

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงา

อ่านต่อ...

คณะทำงานบริการ PULINET เยี่ยมชมงานข้อมูลท้องถิ่น

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 คณะทำงานบริการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้เดินทางมาประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2560 ณ สำนักวิทยบริการ

อ่านต่อ...